Solidarność i Pamięć

Temat: Fudyń
Uwaga, uwaga. Rada Znawców Języka (Rada Miszczuw Jenzyku) ustaliła nowe jedyne poprawne zasady obowiązujące w języku fudyń. Dla odróżnienia od poprzednio opisanej wersji, ta nosi dumną nazwę Hart Kor Fudyń.

Nazwa ta pochodzi najprawdopodobniej od angielskiego "heart core", tłumaczonego przez Miszczuw Jenzyku jako "wnętrze serca", a zatem, Hart Kor Fudyń to "język płynący z wnętrza serca", tj. prawdziwy i nieskazitelny.

Tyle demogogii, parę podstawowych zasad nowej wersji:

1. Zamiast wcześniejszych dyftongów, istnieje iloczasz z prawdziwego znaczenia (oznaczany kreseczką, tj. ĂĄ, ĂŠ, Ă­, etc.). Obok niego funkcjonują dyftongi akcentowane na pierwszy element, czyli opadające (io, ea, etc.).

2. Akcent pada na ostatnią sylabę, jeżeli jest długa (długa samogłoska lub dyftong), w przeciwnym razie na przedostatnią.

3. /w/ pomiędzy samogłoskami znika całkowicie i absolutnie, wyłączając sytuację na granicy morfemów (np. samo+łoska, "samogłoska"). Dlatego nie mamy już "kakała", ale w odmianie funkcjonuje kakao - kakale - kakĂĄ, etc.

4. Nieakcentowane /u/ na początku wyrazu niekiedy przechodzi w /w/ i tak jest zapisywane (np. Łlica, "ulica"). Gdzieniegdzie /w/ zanika mniej regularnie (np. modoś, mody - "młodość", "młody").

5. Jedną z najbardziej widocznych cech Hart Kor Fudyniu jest zmiana -ego > -eo > -ó, np. tó źelonó potwora ("tego zielonego potwora") - [ˈtɔː ʑɛlɔˈnɔː pɔtˈfɔɾa]

6. Kolejną cechą jest zmiana /i/ > /ɨ/ po samogłoskach miękkich, przed /tʂ ʂ dʐ ʐ w x/ i niekiedy przed samogłoskami. Widoczne to jest najbardziej w odmianie czasowników, np. widźysz ("widzisz"), rućysz ("wrócisz").

7. Jak widać na powyższym przykładzie, wiele zbitek spółgłoskowych (zwykle z /s/, /z/, /v/ lub /f/ na początku) zostaje rozbitych, często z całkowitym pogwałceniem związków etymologicznych (źońś - "wziąć", shodźić - "wschodzić", wspomniana łoska - "głoska", etc.).

8. Engma /ŋ/ staje się fonemem, zapisywanym ñ. Stać może jedynie w kodzie sylaby, przed spółgłoskami zwartymi lub nosowymi (np. pjeleñnować, puñt, interpuñcia).

9. Redukcja /ɛ/ do /ə/ następująca w ostatniej, nieakcentowanej i zamkniętej sylabie jest dość skomplikowana i w zależności od dialektów i idiolektów, mniej lub dalej posunięta.

Zasadniczo, głoskę tą, zapisywaną jako ĂŤ, wymawia się jako [ə] po samogłosce twardej lub [ɪ] po miękkiej. U wielu użytkowników jest ona przed obstruentami ubezdźwięczniana, często też z wraz z poprzedzającą spółgłoską, np. wjeźĂŤsz [wʲɛɕə̥ʂ]

Gdy głoska ta następuje jako drugi element dyftongu, często jest wyrzucana z przedłużeniem pierwszego elementu. Stąd dla wielu użytkowników funkcjonuje taka np. Błędna i Bardzo Niepoprawna Forma Niezgodna z Zamierzeniami Rady Mędrców Języka, jak widźĂĄm ("widziałem") zamiast widźaĂŤm. Problem polega na tym, że widźĂĄm znaczy też "widziałam", co prowadzi do ciekawych sytuacji:

widziałem - widźĂĄm, widziałam - widźĂĄm
myślałem - myśĂĄm, myślałam - myśĂĄm
ale:
wziąłem - źóm, wzięłam - źeam

Oczywiście szanujący swój język użytkownicy fudyniu stosują poprawne formy widźaĂŤm, myśaĂŤm, źoĂŤm. Trzeba jednak przyznać, że te z monoftongami są bardziej fajowe, nie? Dlatego może Rada kiedyś uzna te formy, jej decyzje wszak są niezbadane i zależą od zbyt wielu czynników, by ktokolwiek mógł je przewidzieć.

I wreszcie, po j następuje u większości użytkowników regularna zmiana VjĂŤC do V:jC, np. rysĂşjsz ("rysujesz"), pĂ­jsz ("pijesz"). Patrz też niżej.

10. Hart kor fudyń w najbardziej hartkorowych wariantach cechuje się też małą, związaną z powyższym ĂŤ, przesuwką samogłoskową. Co następuje:

ej > (j)ĂŤj > i, y
aj > ej

A na koniec, tekst:

Łlica Sezamkoa (z añgjelskjó Sesame Street) - takje Amerykajski program telewizyjny dla dźećakuw, co zyskał dużom popularnoś w Stanah Zjennoczonyh Ameryki i dużo innyh krajah śwjatu, i stanoił ten zur dla programuw stó typu, co bĂ˝ puźńi. To dobry pszykład wykożystańa edukaci rozrywkój do procesu edukaci spĂŠczny, wtym wypadku edukaci nejmodszyh.

Jak się podoba? Które ze zmian są ciekawe, a które nie? Inne rzeczy, nad którymi myślałem:

a. większa redukcja zbitek dziąsłowych - obecnie jest dn > nn, ale myślałem też nad mniej lub bardziej regularnym st > ss (mjasso "miasto") czy str > sr (osroś "ostrość")
b. wprowadzenie reduplikacji pochodzącej od całkowitej, ale ograniczonej albo do określonej ilości sylab, albo wybranych elementów morfologii - np. naprawde > naprawde-prawde. dnia Nie 3:05, 15 Lis 2009, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1921.html